Gravesøknader i Nannestad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nannestad kommune

Graving i Nannestad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nannestad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/9 Holaker B 13 Gravearbeid Gamle Dalsveg OLE MARTIN ALMELI AS 27.04.2020 30.09.2020
20/15 Smedhagen BT5 Gravearbeid Teiealleen NORDBY MASKIN AS 27.04.2020 31.12.2021
20/24 Holaker B13 Gravearbeid Gamle Dalsveg OLE MARTIN ALMELI AS 10.08.2020 31.10.2020
20/25 Separering av spillvann/overvann Mårvegen Gravearbeid Mårvegen, Minkvegen, Minkvegen, Minkvegen CARL H BREEN AS 03.08.2020 29.01.2021
20/32 P.719 Smedhagen avkobling vannledning Gravearbeid Smedstuvegen NORDBY MASKIN AS 04.09.2020 30.10.2020