Gravesøknader i Nannestad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nannestad kommune

Graving i Nannestad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nannestad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/1 Veilys, Gaupevegen, Nannestad Gravearbeid Gaupevegen NETTSERVICE HADELAND AS 19.03.2020 31.05.2020
20/6 Ramstadtunet Gravearbeid Ramstaddammen OLE MARTIN ALMELI AS 03.03.2020 31.08.2020
20/9 Holaker B 13 Gravearbeid Gamle Dalsveg OLE MARTIN ALMELI AS 27.04.2020 30.09.2020
20/10 Omlegging kabler ifm etablering av pumpestasjon - MAURA COOP Gravearbeid Svarttrostvegen NORDBY MASKIN AS 14.04.2020 24.07.2020
20/11 Oppgradering av veg Gravearbeid Fageråsvegen NORDBY MASKIN AS 20.04.2020 30.05.2020
20/13 Gangvei o_SGS1 Gravearbeid Ludvig Brustadsvei, Willy Moes veg TERO ANLEGG AS 28.04.2020 03.06.2020
20/14 Overvannsgrøft Gravearbeid Gnr/Bnr: 151/2 NORDBY MASKIN AS 20.04.2020 30.06.2020
20/15 Smedhagen BT5 Gravearbeid Teiealleen NORDBY MASKIN AS 27.04.2020 31.12.2021
20/16 P.839 Pumpestasjon Maura - stenging av veg Arbeidstillatelse Svarttrostvegen NORDBY MASKIN AS 11.05.2020 10.07.2020
20/18 Teiealleen Gravearbeid Teiealleen ULLENSAKER BYGDESERVICE SA 18.05.2020 18.06.2020