Gravesøknader i Nannestad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nannestad kommune

Graving i Nannestad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nannestad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/15 Smedhagen BT5 Gravearbeid Teiealleen NORDBY MASKIN AS 27.04.2020 31.12.2021
20/25 Separering av spillvann/overvann Mårvegen Gravearbeid Mårvegen, Minkvegen, Minkvegen, Minkvegen CARL H BREEN AS 03.08.2020 29.01.2021
20/43 872 - Gullbekken Gravearbeid Gnr/Bnr: 26/81 NORDBY MASKIN AS 09.11.2020 29.01.2021