Gravesøknader i Nannestad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nannestad kommune

Graving i Nannestad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nannestad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/15 Smedhagen BT5 Gravearbeid Teiealleen NORDBY MASKIN AS 27.04.2020 31.12.2021
20/24 Holaker B13 Gravearbeid Gamle Dalsveg OLE MARTIN ALMELI AS 10.08.2020 01.12.2020
20/25 Separering av spillvann/overvann Mårvegen Gravearbeid Minkvegen, Minkvegen, Mårvegen, Minkvegen CARL H BREEN AS 03.08.2020 29.01.2021
20/36 Høyspentkabel Pinnsvinvegen-Jervvegen Gravearbeid Jervvegen BJERKESTUEN TRANSPORT AS 15.10.2020 01.12.2020
20/37 Mycube Nannestad etappe 2 Gravearbeid Pinnsvinvegen HAVIG & ELLINGSEN ENTREPRENØR AS 20.10.2020 18.12.2020
20/43 872 - Gullbekken Gravearbeid Gnr/Bnr: 26/81 NORDBY MASKIN AS 09.11.2020 29.01.2021
20/45 IFS 2286154 Gravearbeid Tulipanvegen NETTSERVICE HADELAND AS 30.11.2020 30.12.2020
20/47 skifte lysstolper Gravearbeid Låkedalsvegen HERMANSEN JAN HELGE 30.11.2020 01.12.2020